Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR
SATICI 
Ticari unvanı: Efe Şekerleme Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Hacı Efendi Mah. Hükümet Bulvarı No:33 AYDIN
Telefon: 0555 983 1176
Satıcı e-posta adresi: info@efediyarindan.com
Satıcı web adresi: www.efediyarindan.com
ALICI 
Adı, soyadı, ticari unvanı: 
Adresi: 
Telefon: 
E-Posta:
ALICI 
Adı, soyadı, ticari unvanı: 
Adresi: 
Telefon: 
E-Posta:
ALICI 
Adı, soyadı, ticari unvanı: 
Adresi: 
Telefon: 
E-Posta:
 
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
2.1. Sözleşmenin Konusu:
     İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu satıcının, alıcıya (alıcıya) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun", "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
2.2. Sözleşmenin Kapsamı:
2.2.1. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
2.2.2. ALICI Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
2.2.3. SATICI ve ALICI, Sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, Sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
2.2.4. ALICI, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
2.2.5. SATICI ve ALICI, Sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
2.2.6. İşbu Sözleşme, ekleri ve www.hediyesepetim.net üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular ve gerekliliklerine karşılık gelmektedir.
2.2.7. İşbu Sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.
2.2.8. İşbu Sözleşme hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde sözleşmenin bağlayıcılığı ve içeriğinin denetimi ALICI tarafından yapılmıştır. İşbu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu Sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.
 
MADDE – 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE AİT TÜR, BEDEL, FATURA ve GÖNDERME/İADE BİLGİLERİ
Malın / Ürünün türü, miktarı, satış bedeli, teslimat bedeli, teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:
Sözleşme tarihi:  
Sipariş numarası:
Ürünün/ürünlerin adı, cinsi, markası, kodu:
Ürün/ürünler birim fiyatı (vergiler dahil): ............. TL
Ürün/ürünlerin miktarı:......... Adet
Teslim masraflarının (kargo) tutarı: ...... TL
Peşin TL toplam satış tutarı (vergiler ve kargo dahil):..... TL
Teslimat adresi:
Fatura adresi ve bilgileri:
Teslim edilecek (varsa) kişi:
Ürün teslimat süreleri: Ürünlerin teslimatı ürün bedeli ödendikten sonra 1-3 gün içerisinde kargoya verilecektir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir.
Cayma bildiriminin yapılacağı;
Adres: Hacı Efendi Mah. Hükümet Bulvarı No:33 AYDIN

Elektronik posta adresi: info@efediyarindan.com
Malın iade edileceği adres: Hacı Efendi Mah. Hükümet Bulvarı No:33 AYDIN

Alıcının iade halinde malı satıcıya göndereceği kargo şirketi: SÜRAT Kargo
MADDE – 4 CAYMA HAKKI
    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;
4.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak alıcı, işbu sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı (e-mail) ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Alıcı işbu sözleşme ekinde ve web sitemizde yer alan cayma formunu da kullanabilir. (EK: Cayma Formu)
      Cayma talebinin satıcıya ulaşmasıyla birlikte e-mail yolu ile alıcıya teyid mesajı gönderilecektir.
      Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
4.2. Alıcının cayma hakkı;
a) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,
h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara,
ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve
fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.